Accu van de Deelslee opladen

Onderweg de accu opladen

Soms moet je onderweg de accu bijladen omdat je anders niet op jouw bestemming komt, of moet je anders de auto met een lege accu weer terugzetten. Dat is voor de reservering die na jou komt niet echt handig (er zit altijd wel een halfuur tussen jouw eindtijd en de volgende reservering).

De laadpas:

Deze werkt op alle laadstations, behalve die van Tesla. Een oplaadplek kun je vinden met een aparte app. Een prima app is bijvoorbeeld die van ShellRecharge. Snelladers kunnen een uitkomst zijn, maar ze beperken de levensduur van de accu.

Bij een gewone lader:

Sluit de laadkabel aan op de laadstekker achter het klepje van de auto (soms moet je nog even weer op het slotje openen op de app drukken, of de speciale knop hiervoor op het dashboard om het beschermkapje te kunnen verwijderen) . Houd de laadpas bij de laadpaal. Sluit de kabel aan op de laadpaal. Kijk goed of een signaal wordt gegeven of het laden is gestart (meestal een blauw lampje). Je ziet ook in de auto dat het laden is gestart. Mocht dat niet zo zijn, herhaal dan de procedure. Bel anders met de aanbieder van de laadpaal. Het nummer staat op de paal.

Ontkoppelen: Houd het pasje bij de laadpaal en trek de stekker er uit. (bel de helpdesk van de laadpaal als dit niet lukt. Het nummer staat op de paal) Trek nu de stekker uit de auto (soms moet je nog even weer op het slotje openen op de app drukken, of de speciale knop hiervoor op het dashboard). Klepje dicht, kabel opbergen en klaar.

Bij een snellader:

Een dergelijke laadpaal heeft een vaste kabel. Die steek je dus in het laadcontact achter het klepje van de auto. Volg eenvoudig de aanwijzingen op het schermpje van de snellader. Dit geldt ook voor her beëindigen van het laden.
Zorg er voor dat je voor de eindtijd van je reservering terug bent. De volgende berijder rekent er op. (dus niet met een lege accu!)

Je kunt je reservering alleen beëindigen bij de thuislocatie van de auto.

Dit kan alleen als je GSM bereik hebt. Na het succesvol beëindigen verdwijnt de reservering uit je scherm. Gebeurt dit niet, neem dan contact op met de helpdesk in de App.

Zolang je niet definitief hebt afgesloten, kan de volgende berijder zijn of haar gereserveerde rit niet beginnen!

5. Verrekening van de kosten

De kosten voor het gebruik van de deelauto ben je overeengekomen in de gebruikersovereenkomst.

Het deelsysteem registreert de tijd dat je de auto gebruikt hebt. Dat is in principe de gereserveerde tijd. Maar als je eerder bent begonnen en/of later bent geëindigd, wordt met die tijd gerekend.

Als gebruiker ontvang je iedere maand een factuur met een overzicht van het gebruik van de auto(s) en de bijbehorende kosten op basis van de afgesproken tarieven. Eventuele tegoeden in vrije minuten/uren worden automatisch verrekend.

Het totaal bedrag wordt met behulp van automatische incasso van jouw rekening afgeschreven.

Nota Bene:

Boetes die toewijsbaar zijn aan een reservering zijn altijd voor rekening van de gebruiker, dus de persoon die de reservering heeft gemaakt. DeelSlee stuurt de ontvangen boete zo snel mogelijk door naar de Gebruiker, die verantwoordelijk is voor een tijdige betaling. Ook parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

6. Nog een paar belangrijke tips bij schade:

Probeer bij een tweezijdige schade (met een andere weggebruiker) foto’s te maken van het voertuig van de andere partij. En zorg dat het kenteken ook op de foto staat. Deze foto(‘s) zijn nodig voor het schadedossier. Tijdens het afsluiten van de reservering de schade melden in de app.
Als er geen andere weggebruiker is betrokken bij de schade, bijvoorbeeld bij een aanrijding tegen een paaltje of een boom, Tijdens het afsluiten van de reservering de schade melden in de app.

7. Verder handig om te weten

Het is zeker niet de bedoeling, maar het kan voorkomen dat je in een auto stapt waarvan de batterij bijna leeg is, terwijl je een wat langere rit voor de boeg hebt. Je kunt snel een andere auto proberen te reserveren. Sluit je 1e reservering gewoon af.

Laat de helpdesk weten dat je een 2e reservering moest maken. De systeembeheerder kan ervoor zorgen dat je geen dubbele kosten maakt. Ook zal de systeembeheerder de vorige berijder aanspreken op het niet (correct) opladen van de auto. Mocht je de gereserveerde tijd onverhoopt overschrijden, bijvoorbeeld bij file, schade of ander oponthoud, dan dien je de reservering tijdig te verlengen. Zodra je ziet dat een volgende reservering niet op tijd kan starten, neem dan contact op met de helpdesk. Hij of zij kan dan mogelijk nog de volgende berijder waarschuwen en helpen.

En last but not least:

Laat je goed instrueren voordat je een eerste keer in een elektrische auto stapt. Om de auto’s te mogen rijden dien je uiteraard te beschikken over een geldig rijbewijs. De auto’s zijn goed verzekerd, maar voor schade geldt een eigen risico van € 200,- In geval van een eerste schade loopt dit voor de volgende schade op naar € 300,- nog een keer schade € 400,-. Na drie schadevrije jaren gaat het terug naar € 200,-

Zelfde informatie als op hulpkaartje in de auto:

Belangrijke telefoon nummers

Bel de helpdesk als je na herhaalde pogingen niet lukt om de auto te openen, sluiten, starten, sluiten, pech, schade of diefstal: met het hoofdtelefoon knopje op de app (als het via het hoofdtelefoon knopje op de app niet lukt, probeer dan het nummer van de Helpdesk (030) 227 15 40

Bel bij problemen met de laadpaal. Het nummer op de laadpaal (0800 3300020).

Kentekenbewijs en de groene kaart liggen in het mapje in het dashboardkastje. Bij schade bel je met het telefoonnummer op de groene kaart. Tijdens de beëindiging van je reservering meld je de schade ook in de app.