Op 11 december zijn de elektrische DeelSlee auto’s  geïntroduceerd in Eenum, `t Zand, Oosterwijtwerd en Zijldijk en op 18 december  jl. in Westeremden en Wirdum